Panaghoy ng Isang Taong Grasa (Lamentations of a Street Vagrant)*

Image
Ang larawang ito ay kinuha mula sa http://forum.3dpinoy.com.

Hinihiling ko sa Kaitaas-taasan
na sakluban ninyo ako ng inyong awa,
at balutan ng inyong maringal na nais
na tumulong sa mga nararapat lamang tulungan.
Linisan ninyo ako gamit ang
kadalisayan ng inyong mga puso;
habang inyong hinahawi ng dahan-dahan
ang mga karumihan ng aking pagkatao.
Kung maaari ay inyo akong patuluyin
sa loob ng inyong mga tahanan,
nang maranasan ko kahit panandalian
ang buhay na dulot ng kaginhawaan.
Maaari ba ninyo akong gayakan
ng inyong mga magagarang kasuotan?
sapagkat puno na ng pawis ko’t luha
ang kamisetang suot ko pa sa magdamagan.
O hindi kaya ay awitan ninyo ako
ng isang nakakahimbing na oyayi
habang sinasamahan ninyo ako
sa mga oras ng aking pagsasarili.

Sa Kaitaas-taasan akin pa ring itinatangis,
ang kagyat na pansin
ng lipunang tila bang
nawalan na ng pakiwari sa akin.
At sa pagdating ng panahon,
nawa’y ako ay inyong mahango
sa laylayan ng siphayo
at lubusang maalis
sa aberno
ng paghamak at paglaho.

*Ang tulang ito ay nailimbag sa Waywaya, ang opisyal na literary folio ng Unibersidad ng Pilipinas Maynila.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s