Macy

Noong nasa grade school pa ako, may isa akong experience na hindi ko kailanman malilimutan.

Minsan, tinanong kami ni Ma’am Bulahan ng isang tanong: “Class, who among you here has experienced a life-or-death situation?”

Ang biglang pumasok sa aking isipan: pwede kayang maituring na life-or-death situation ang pagsagot sa kanyang ubod ng hirap na summative tests? Napangiti ako ng bahagya sa aking upuan. Anyway, nasaan na nga ba ako? Yes, yes. Naroon tayo sa pagtatanong ni Ma’am. Tiningnan ko kung may nagtaas ng kamay. At mayroon nga.

“Have you, Macy?” Tumango ng dalawang beses si Macy.

“Well, then. Would it be possible to ask you some questions regarding the incident?” Tumango ulit si Macy ng dalawang beses.

“How did you feel upon realizing that you were once in a…how do you call this…ahmm, an unfortunate situation?

Ang subject namin ay Values Education, at ang lesson namin ay hindi ko alam. Si Ma’am lang ang may alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Why this interrogation?

 “Hindi ko na po maalala, Ma’am. Sorry po.” Ito ang mahinang sagot ni Macy makalipas ang isang minuto ng pananahimik.

Medyo tahimik talagang bata si Macy. Hindi siya palakaibigan, may pagka-introvert at parating nag-iisa. Sa tingin ko pa nga, siya ‘yung tipo ng bata na more likely mag-transform bilang isang monster or vampire. Medyo weird siya kaya hindi ako lumalapit o nakikipag-usap sa kanya. Well, nag-attempt ako once to talk with her. Gusto ko sanang mag-share ng isang Bible story sa kanya kaya lang nauunahan ako ng takot. And now, mas nagiging weird pa siya.

“It’s OK, Macy. Don’t feel sorry about it.”

Babalik na sana si Ma’am sa kanyang table ng biglang tumayo at nagsalita si Macy.

“Ma’am, si Jesus Christ po. Kilala niyo po Siya? Siya po ang nagligtas sa akin.”

Tumingin ang lahat kay Macy. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Nangingilid ang luha sa kanyang kanang mata. Mukhang iiyak na siya pero pinipigilan niya ito. Hindi ko makakaila na nagulat ako sa kanyang sagot.

“Yes, Macy. Kilala ko Siya. How did you know Him?”

“Sabi po kasi ni Mama, si Jesus po ang aking naging doctor kaya mabilis po akong gumaling. Siya po ang nagpagaling sa akin.”

Tumigil pansamantala ang oras sa aming classroom. Apparently, nakaranas ng isang sakit si Macy na kamuntikan nang ikawala ng kanyang buhay. Kaya pala ang payat at ang liit niya for her age.

After class, nilapitan ko si Ma’am upang itanong kung alam niya ang naging kondisyon ni Macy. As it turned out, alam nga ni Ma’am.

“Macy was diagnosed of anemia noong bata pa siya. Yes, for her young age, it’s painful to know that she had that disease. Miracle kung maituturing ang survival ni Macy from that dreaded disease.”

Nalaman ko na isang common na sakit sa dugo ang anemia. Sa murang edad ni Macy, bilib ako sa kanyang katatagan at kalakasan. Bilib ako sa kanyang tapang upang malampasan ang isang napakabigat na challenge. Pero higit sa lahat, bumilib ako kay Macy dahil sa kanyang pananalig kay Jesus. She is warm-hearted and inspiring. Pinagsisisihan ko ang mga araw na inunahan ako ng takot. Dapat noon pa ako nag-share ng isang Bible story sa kanya. After all, she’s a gem of a Christian. She trusts God above anyone else.

Nang nalaman ko ito, bigla kong nilapitan si Macy at niyakap. “Simula ngayon, sasama ka na sa aking kumain tuwing recess. OK lang ba?” Ngumiti siya ng bahagya sa akin, at ngumiti rin ako pabalik sa kanya.

 

*The official piece for the Declamation Contest of the Berean Youth Contenders’ Talent Festival 2013. The piece tells the story of an anonymous Christian girl who had an unforgettable experience way back in grade school. One of her classmates happens to be Macy, a fellow Christian. She is reluctant to talk with Macy, seeing her as an introvert. Later did she realize the blessings and opportunities she gravely missed upon knowing the real story behind Macy’s timidity.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s